Logo

Služby

Autodoprava

  • přeprava sklápěcími vozy

  • přeprava sypkých materiálů (suť, zemina, štěrk, písek, ...)

  • odvoz sněhu

  • přeprava obalovaných směsí (plachta)

Zemní práce

  • zemní práce bagry

  • výkopy bazénů, septiků, základů

  • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů

  • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)